Kryteria wyboru wieprzowiny przez klientów

Jessica Stawicka; UWM Olsztyn

 

Wieprzowina stanowi 55-57% spożywanego mięsa w Polsce. W latach 2007-2011 spożycie jej było stabilne i wynosiło ok. 42,5 kg/osobę/rok, natomiast w 2013 roku spadło do 38,5 kg/osobę/mieszkańca. Na podstawie danych GUS szacuje się, że w ubiegłym roku spożycie tego mięsa na mieszkańca wyniosło 38,2 kg, podczas gdy spożycie mięsa drobiowego wynosiło 27,6 kg. Dane te potwierdzają jednoznacznie, że głównym rodzajem spożywanego mięsa pozostaje wieprzowina, a niejednokrotne tendencje do spadku jej spożycia związane są z postępującymi zmianami zwyczajów żywieniowych, wymagań konsumentów oraz promocją żywności.

Zaloguj się, aby zobaczyć.