Żywienie fazowe tuczników

Dorota Bugnacka; Katedra Hodowli Trzody Chlewnej, UWM Olsztyn

 

Tempo wzrostu i wykorzystanie paszy przez tuczniki są cechami decydującymi o efektywności produkcji trzody chlewnej, czyli o generowanych zyskach lub ponoszonych przez producenta stratach. Żywienie stanowi największą składową kosztów produkcji tucznika (70-75%), i jest uważane za najważniejszy czynnik środowiskowy kształtujący wyniki tuczu.

Zaloguj się, aby zobaczyć.