Żywienie prosiąt po odsadzeniu

Maria Kawęcka, Wioletta Biel; Katedra Hodowli Trzody Chlewnej, Żywienia Zwierząt i Żywności, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na stan zdrowia trzody chlewnej jest prawidłowe żywienie. Szczególnej troski wymaga żywienie prosiąt po odsadzeniu. Prosięta po odsadzeniu w indywidualny sposób reagują na brak mleka matki, co wpływa bezpośrednio na ich wzrost. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej prosiąt, które mają mniej niż 28 dni życia, nie wolno odsadzać od lochy, chyba że dobrostan i zdrowie matki lub prosiąt mogą być narażone. 21-dniowe prosięta są delikatniejsze i ich odsadzenie może wiązać się z nasileniem problemów okresu okołoodsadzeniowego. Zwierzęta starsze łagodniej znoszą stres związany z pozbawieniem matki i brakiem mleka.

Zaloguj się, aby zobaczyć.