Zagrożenia zdrowotne ze strony pasz porażonych mikotoksynami

Martyna Wilk

 

Mikotoksynami nazywamy wtórne produkty przemiany materii grzybów pleśniowych pasożytujących na zbożach, roślinach uprawnych oraz produktach pochodzenia roślinnego. Do grzybów pleśniowych zaliczyć możemy trzy klasy: sprzężniaki (Mucor i Rhizopus), workowce (Alternaria, Aspergillus, Cladosporium, Fusarium i Penicilium) oraz grzyby niedoskonałe (Moniliales).

Zaloguj się, aby zobaczyć.