Choroby prosiąt uwarunkowane żywieniem

Anna Wilkanowska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

Czynnikami odpowiedzialnymi za straty wśród prosiąt są głównie czynniki środowiskowe, które zależą od człowieka. Wynikają one z decyzji i działań podejmowanych przez hodowcę i lekarza weterynarii. Dotyczą stosowania odpowiedniego systemu żywienia, profilaktyki wśród zwierząt, warunków utrzymania prosiąt i loch. Wszelkie błędy w tej kwestii prowadzą do zwiększenia liczby upadków wśród prosiąt po urodzeniu i w okresie odchowu. Problem ten nie pojawia się w zdrowym i dobrze prowadzonym stadzie, w którym można spodziewać się optymalnych wyników produkcyjnych, wyrażonych liczbą, masą i przeżywalnością prosiąt.

Zaloguj się, aby zobaczyć.