Zmiany w produkcji i lokalizacji świń w Polsce

Tomasz Rokicki; SGGW w Warszawie

 

W artykule przedstawiono sytuację i zmiany w krajowej produkcji mięsa wieprzowego. Kolejno ukazano zmiany w produkcji mięsa wieprzowego w Polsce, regionalizację produkcji z uwzględnieniem województw, udział największych producentów tego rodzaju mięsa według województw i kierunki zmian tej produkcji. Określono także stopień koncentracji pogłowia trzody chlewnej i loch oraz produkcji wieprzowiny w województwach Polski.

Zaloguj się, aby zobaczyć.