Zagrożenia zdrowotne ze strony pasz porażonych mikotoksynami

Oliwia Duszyńska-Stolarska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

Obecnie rozwój toksyczności grzybów pleśniowych w paszach jest przyczyną ogromnych strat ekonomicznych w hodowli zwierząt. Według Komisji Kodeksu Żywnościowego (FAO/WHO) ds. substancji dodatkowych i zanieczyszczeń z Połączonym Komitetem Ekspertów FAO/WHO ds. substancji dodatkowych i zanieczyszczeń w żywności podaje, iż 25% ziarna wykazuje skażenie jedną mikotoksyną. Pomimo braku badań na ten temat można przypuszczać, że dane te mogą odnosić się również do polskich realiów. Mikotoksyny stanowią poważny problem, gdyż są związane z utrudnieniami wpływającymi na rozród trzody chlewnej. Ponadto produkty wtórnego metabolizmu grzybów zwiększają zachorowalność prowadząc nawet do upadku świń.

Zaloguj się, aby zobaczyć.