Długowieczność loch

Marek Babicz, Kinga Kropiwiec-Domańska; Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

Podstawowymi wskaźnikami uwzględnianymi przy ocenie wartości hodowlanej i użytkowej loch są: liczba prosiąt żywo urodzonych w miocie i liczba prosiąt odchowanych do 21. dnia życia. Jak wynika z praktyki produkcyjnej najniższą wartość tych cech notuje się w pierwszym cyklu reprodukcyjnym.

Zaloguj się, aby zobaczyć.