Okres laktacji jako krytyczny moment dla produkcyjności loch

Dorota Bugnacka; Katedra Hodowli Trzody Chlewnej, UWM Olsztyn

 

Prawidłowe żywienie lochy jest warunkiem niezbędnym do osiągnięcia wysokiej produkcyjności zwierzęcia oraz jego długoletniego użytkowania. Żywienie prawidłowe, to żywienie zbilansowane oraz zgodne z zapotrzebowaniem pokarmowym lochy. Głównym czynnikiem decydującym o zapotrzebowaniu pokarmowym lochy jest jej aktualny stan fizjologiczny, czyli faza cyklu rozpłodowego – ciąża, laktacja lub jałowienie (inaczej okres zasuszenia). Należy wyraźnie podkreślić, że błędy popełnione w jednym z wymienionych okresów żywienia lochy, będą miały swoje konsekwencje w kolejnej fazie żywienia, a nawet w kolejnym cyklu rozpłodowym.

Zaloguj się, aby zobaczyć.