Gdzie można szukać „oszczędności” w produkcji świń?

Krzysztof Karpiesiuk; Katedra Hodowli Trzody Chlewnej, UWM w Olsztynie

 

Cechą charakterystyczną produkcji trzody chlewnej jest występowanie tzw. „cykli świńskich”, które oznaczają wahania pogłowia i produkcji żywca wieprzowego, wynikające ze zmian opłacalności w produkcji. Opłacalność produkcji trzody chlewnej uzależniona jest od szeregu czynników. Od niedawna kolejnym czynnikiem wpływającym na produkcyjność świń jest ASF. Każdy producent często zadaje pytania: W jaki sposób można osiągnąć lepsze wyniki produkcyjne poprawiające opłacalność? Jakie elementy i na jakim etapie należy kontrolować, by móc w większym stopniu wpływać na kształtowanie się kosztów prowadzonej produkcji i jej opłacalność?

Zaloguj się, aby zobaczyć.