Stymulowanie pobrania paszy przez prosięta

Dorota Bugnacka; Katedra Hodowli Trzody Chlewnej, UWM Olsztyn

 

Prosięta są grupą produkcyjną świń najbardziej wymagającą pod względem rodzaju, jakości oraz wartości pokarmowej podawanej im paszy. Ich prawidłowe dokarmianie w okresie laktacji, a potem żywienie po odsadzeniu jest trudne, i obarczone ryzykiem. Błędy żywieniowe popełnione we wczesnym okresie wzrostu i rozwoju prosiąt mają bowiem konsekwencje w dalszych etapach produkcji, prowadząc często do obniżenia tempa wzrostu i pogorszenia wykorzystania paszy w grupach warchlaków i tuczników. Są to przyczyny wymiernych strat ekonomicznych ponoszonych w trakcie produkcji.

Zaloguj się, aby zobaczyć.