Strefa Trzoda

Hodowca Trzody Chlewnej 3-4/2020

Działanie Dobrostan zwierząt

Już od 15 marca będzie można składać wnioski o uzyskanie refundacji na podwyższenie dobrostanu utrzymywanych zwierząt. Działanie Dobrostan zwierząt jest jednym z działań PROW 2014-2020. Celem działania jest zachęcenie rolników do stosowania podwyższonych (ponad obowiązujące standardy – minimalne wymogi prawne) warunków dobrostanu zwierząt. Rolnikom udzielane jest wsparcie za realizację wymogów w zakresie dobrostanu zwierząt, które wykraczają ponad odpowiednie obowiązkowe wymogi wynikające z powszechnie obowiązującego prawa.

Wschodnioeuropejski Kongres Trzoda 3.0

Marta Łabaj

 

31 stycznia w Tarnowie Podgórnym k. Poznania odbył się Wschodnioeuropejski Kongres Trzoda 3. 0. Była to trzecia edycja Kongresu, który wcześniej organizowany był pod nazwą Narodowy Dzień Świni. W wydarzeniu wzięło udział łącznie ponad 300 osób z kraju i zagranicy, m.in. hodowcy i producenci trzody chlewnej, lekarze i technicy weterynarii, zootechnicy, przedstawiciele sektora paszowego oraz reprezentanci firm oferujących wyposażenie chlewni, a także pracownicy nauki.

Dostosowanie wartości rzeźnej i jakości mięsa trzody chlewnej do wymagań konsumentów

Marek Babicz, Kinga Kropiwiec-Domańska, Jakub Kalinowski; Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

Świnie to gatunek zwierząt gospodarskich utrzymywany w celu uzyskania mięsa i tłuszczu. Podstawową cechą użytkową w tym aspekcie jest wartość rzeźna. Jest to dosyć obszerne pojęcie uwzględniające: wydajność rzeźną, udział wyrębów zasadniczych oraz jakość mięsa. Z kolei jakość wieprzowiny określają m.in. wartość odżywcza (udział białka i tłuszczu, makro- i mikroelementów, witamin, kaloryczność), bezpieczeństwo (obecność pozostałości leków, metali ciężkich), parametry technologiczne (wodochłonność, pH, barwa, zawartość tłuszczu i białka) i sensoryczne (smak, zapach, soczystość, kruchość).

Jak osiągać efektywność terapii lekami podawanymi w wodzie do picia? Część I – wstęp do serii artykułów dotyczących optymalizacji terapii lekami podawanymi w wodzie do picia

Lek. wet. Ad Bakx

 

Zapobieganie pojawieniu się chorób to główny cel osób zarządzających gospodarstwami. Jednak, w razie wystąpienia choroby, kluczem do sukcesu jest jak najszybsze rozpoczęcie leczenia.

Aktualna sytuacja związana z chorobą Aujeszkyego

Katarzyna Podgórska; Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Chorób Świń, Puławy

 

Choroba Aujeszkyego należy do jednej z najbardziej istotnych pod względem ekonomicznym chorób trzody chlewnej na świecie. Świnie i dziki stanowią jedyny naturalny rezerwuar wirusa choroby Aujeszkyego, jednak może on zakażać, ze skutkiem śmiertelnym, większość gatunków ssaków. Straty w produkcji trzody chlewnej związane są z obniżeniem produkcyjności stad, ale także ograniczeniami w obrocie trzodą chlewną. Pośrednio choroba generuje także ogromne koszty związane z realizacją programów eradykacji i wypłatą odszkodowań. Część krajów UE osiągnęła już sukces w eliminacji tej choroby, szereg innych prowadzi krajowe programy zwalczania w celu jej eradykacji. Polska znajduje się w końcowym etapie realizacji programu zwalczania choroby Aujeszkyego, który zakłada całkowite uwolnienie terytorium kraju do końca roku 2020.

Zwiększyć przychody z produkcji!

Dagmara Telus, Robert Burek; Dr Burek Service

 

Czy można istotnie zwiększyć przychody z produkcji trzody poświęcając zaledwie dodatkowo 2 godziny tygodniowo? Na to pytanie musi sobie odpowiedzieć hodowca, który traktuje swoją produkcję jak biznes.

Wentylacja kurtynowa w chlewniach wydajna i energooszczędna

Marta Łabaj, Andrzej Zagórski

 

Podstawowym zadaniem wentylacji jest wymiana zużytego powietrza na świeże oraz usunięcie wydalanych przez zwierzęta substancji: dwutlenku węgla, amoniaku, siarkowodoru i pary wodnej. Ponadto wentylacja wpływa na zachowanie optymalnej temperatury i wilgotności w chlewni, bez których nie ma mowy o zmaksymalizowaniu wydajności produkcji. Chlewnia, w której panują nieodpowiednie warunki klimatyczne stwarza większe ryzyko pojawienia się problemów w chowie.

ABC bioasekuracji

Oliwia Duszyńska-Stolarska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

Bioasekuracja stanowi zbiór innowacyjnych działań pozwalających zapobiegać powstawaniu infekcji lub kontrolować już powstałe. Nadrzędnym zadaniem bioasekuracji jest utrzymanie patogenów poza obszarem fermy, tak by stado w minimalizowanie stopniu było zagrożone. Ochrona fermy powinna być starannie zaplanowana i podejmować działania mające na celu minimalizowanie wszelkiego rodzaju ryzyka, które mogłoby zaszkodzić stadu lub budynkom inwentarskim. Wynikiem zastosowania procedur bioasekuracji jest poprawa zdrowia i produktywności stada. W programie bioasekuracji należy uwzględnić wiele zazębiających się czynników. Wiele rozwiązań ma charakter uniwersalny, natomiast plan musi być dopasowany do każdej farmy w sposób indywidualny.

Ograniczanie emisji amoniaku w przemysłowym chowie trzody chlewnej w odniesieniu do zaleceń BAT

Przemysław Marek

 

Przemysłowy chów zwierząt ma niewątpliwie wpływ na środowisko naturalne. Generuje do atmosfery szkodliwe gazy cieplarniane np. dwutlenek węgla i metan, a także inne gazy w tym amoniak. Współcześnie, największym źródłem amoniaku w przyrodzie jest właśnie intensywna produkcja rolnicza, która według różnych danych sięga ponad 90% udziału.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy