Bio-inaktywacja: właściwy sposób inaktywacji mikotoksyn w produkcji trzody chlewnej

Mikotoksyny to substancje toksyczne naturalnie występujące w paszach, stwarzające duże zagrożenie dla zdrowia zwierząt i ludzi. Kontakt z toksynami następuje głównie przez spożycie zanieczyszczonej nimi paszy. Mikotoksyny wytwarzane są przez grzyby, które mogą rozwijać się w surowcach paszowych na różnych etapach produkcji oraz przetwarzania. Zarodniki grzybów znajdują się w glebie i zanieczyszczają ziarno zbóż już podczas uprawy i zbioru, a podczas przechowywania następuje ich dalszy rozwój i produkcja toksyn. Mikotoksyny są bardzo odporne, co pozwala im utrzymywać się w ziarnie zbóż czy paszy, nawet mimo usunięcia samych grzybów w procesie obróbki.

Zaloguj się, aby zobaczyć.