Najważniejszy okres w życiu prosiąt

Kaja Przybylska, Wioletta Biel; Katedra Hodowli Trzody Chlewnej, Żywienia Zwierząt i Żywności, ZUT w Szczecinie


W odchowie prosiąt ważne są warunki utrzymania zwierząt, stan techniczny urządzeń/budynków, poideł, kojców itp., opieka weterynaryjna oraz żywienie. Potrzeby zwierząt w danym okresie można określić następująco: ciepłe, suche legowisko, obfitość pokarmu dostosowana do wieku, nienaganna czystość i poczucie bezpieczeństwa (fot. 1). Prawidłowy odchów prosiąt wpływa na wzrost zwierząt, ich rozwój i zdrowotność – decyduje o późniejszej ich wartości użytkowej. W odchowie prosiąt wyróżnia się trzy okresy krytyczne: od urodzenia do około 5 dnia życia; od 5 dnia do około 4 tygodnia życia; odsadzenie prosiąt od lochy. Wymienione kluczowe okresy w życiu prosiąt warunkują dobry start w fazę tuczu.

Zaloguj się, aby zobaczyć.