Wskaźniki mikroklimatu jako element dobrostanu w produkcji świń

Marek Babicz, Marcin Hałabis; Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Warunki i systemy utrzymania świń, są ściśle określone aktami prawnymi m.in. konwencjami Rady Europy, dyrektywami Unii Europejskiej oraz krajowymi ustawami (Dz. U. L 221 z 8.8.1998, Dz. U. 2003, Nr 106, poz. 1002 z późn. zm, Dz. U. 2007, Nr 133, poz. 921 z późn. zm, Dz. U. L 47 z 18.2.2009, Dz. U. 2010, Nr 56, poz. 344 z późn. zm, Dz. U. 2010, Nr 116, poz. 778 z późn. zm).

Zaloguj się, aby zobaczyć.