Bezwzględna walka z gryzoniami

 

Bartosz Korytkowski

Bezwzględna walka z gryzoniami, w tym podejmowanie działań mających na celu zapobieganie osiedlaniu się tych zwierząt w gospodarstwie jest podstawowym zabiegiem prowadzącym do zapewnienia higienicznego miejsca produkcji oraz bezpieczeństwa dla przebywających na fermie zwierząt i ludzi.

Szkodliwość gryzoni w przypadku ferm drobiu skupia się przede wszystkim na uszkodzeniach budynków inwentarskich i znajdujących się w nich instalacji włączając w to wyposażenie fermy. Niezwykle ważne szkody to zanieczyszczenia ekstrementami (kał i mocz) pasz przeznaczonych do spożycia przez ptaki. Tego rodzaju zanieczyszczenia związane są z zakażeniami bakteriologicznymi. Gryzonie przenoszą choroby takie jak: salmonellozy (wydalane wraz z kałem szczurzym nawet do 5 miesięcy oraz wraz z kałem mysim do 2 miesięcy), toksoplazmozę, tyfus, włośnicę czy dżumę. Od schwytanych szczurów bardzo często izoluje się także bakterie z rodzaju Staphylococcus. Zwierzęta zarażają się chorobami głównie poprzez kontakt ze skażoną paszą lub bezpośredni kontakt z odchodami gryzoni, które w prawie każdym przypadku przyczyniają się do powstawania stałych ognisk chorobowych.

    

Zaloguj się, aby zobaczyć.