Strefa Trzoda

Konieczne jest prowadzenie rachunku ekonomicznego w stadzie loch

 

Krzysztof Karpiesiuk

Katedra Hodowli Trzody Chlewnej,

Wydział Bioinżynierii Zwierząt, UWM w Olsztynie

 

Produkcja trzody chlewnej charakteryzuje się dużą zmiennością, tzn. że wielkość pogłowia i produkcji podlegają dużym wahaniom. Każdemu producentowi trzody chlewnej dobrze znane jest pojęcie „cyklu świńskiego”. Wzrost popytu powoduje podniesienie cen wieprzowiny i tym samym zwiększenie produkcji. Następnie dochodzi do wzrostu podaży wieprzowiny na rynku i obniżenia zapotrzebowania, co wpływa na spadek cen oraz zmniejszenie opłacalności produkcji i w rezultacie jej ograniczanie. Przewidywanie tych zmian nie jest łatwe i wiąże się ściśle z plonami zbóż i ceną pasz oraz innymi sytuacjami nieprzewidywalnymi, chociażby takimi jak w ostatnich miesiącach załamanie jakie nastąpiło na rynku wieprzowiny wywołane zanotowaniem jedynie dwóch przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) u martwych dzików, które znaleziono kilkaset metrów od granicy Polski z Białorusią.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.