Strefa Trzoda

W jaki sposób upewnię się, że wybiorę odpowiedni dodatek paszowy?

 

Marie-Laurence Le Ray

 

Tak wiele dodatków paszowych zostało jak dotąd wprowadzonych na rynek, że prawie niemożliwym jest dokonanie właściwego wyboru! Czy ten konkretny produkt jest naprawdę wydajny? Czy dochodzi do wzajemnego oddziaływania między wybranym dodatkiem paszowym a innymi składnikami receptury? Czy jest on dostosowany do moich potrzeb? Czy stanowi on odpowiedź na założone przeze mnie cele? Czy zwrócą się zainwestowane przeze mnie pieniądze?

Takie oto pytania są niezbędne, aby dobrać właściwe rozwiązanie dla Państwa, ale również po to, aby dokonać wyboru spośród mrowia ofert dostępnych na rynku.

W jaki sposób mogą Państwo dokonać właściwego wyboru?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Praktyczna i naukowa odpowiedź na to pytanie może pomóc Państwu w sposób obiektywny podjąć właściwą decyzję. Gordon Rosen opublikował jako narzędzie metodologię, celem pomocy decydentom w podejmowaniu przez nich wyborów. Gordon Rosen jest naukowcem specjalizującym się w meta-analizie i holo-analizie, który zaproponował uproszczone narzędzie, aby naukowo oceniać dodatki paszowe. Na podstawie siedmiu kryteriów, Gordon Rosen oczekuje siedmiu precyzyjnych odpowiedzi na podane pytania (Tab. 1.).

                Metodologia ta pozwala Państwu na dokonanie wyboru wśród uznanych firm, jest w stanie przedstawić Państwu cenne dane z badań naukowych i takie, które są statystycznie dobrze przeanalizowane. Muszą Państwo poprosić dostawców o takie wyniki badań, aby wyrobić sobie własną opinię na temat prezentowanych tutaj danych.

Przykład zastosowania metodologii

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do produkcji dodatku paszowego, złożonego z opatentowanej miedzi aktywnej sprzedawanej jako modulator flory jelitowej, zastosowano metodę naukową. Mówiąc dokładniej, przeprowadzono 27 prób w fazie poodsadzeniowej i przestudiowano je za pomocą skriningu Rosena. Wyniki (Tab. 1.) pozwalają na stwierdzenie, że dodatek paszowy odpowiada pozytywnie na 6 spośród 7 kryteriów i może być uważany za wartościowy produkt.

Który dodatek paszowy będzie odpowiedni do Państwa warunków?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeden dodatek paszowy nie może być odpowiedzią na wszystkie warunki i rozwiązaniem dla wszystkich gatunków. W celu maksymalizacji skuteczności środka muszą Państwo, po pierwsze, wybrać główny cel swojego gospodarstwa lub receptury. Na przykład, jeśli chcą Państwo poprawić współczynnik konwersji paszy, należy określić, dlaczego to kryterium nie jest faktycznie optymalnym (trawienie surowców, nierównowaga flory bakteryjnej, czystość jelit...).

                Aby zilustrować zmienność sytuacji, proszę spojrzeć na wykres 1., gdzie odpowiedź dodatku paszowego na wydajność jest rozróżniona pomiędzy okresy karmienia prestarterem i starterem. W okresie karmienia starterem, poprawa wyników jest łatwo przewidywalna i powtarzalna, a opatentowana miedź aktywna jest odpowiednim dodatkiem paszowym dającym poprawę zarówno współczynnika konwersji paszy jak i przyrostu masy ciała w tym okresie. Z drugiej strony, w okresie karmienia prestarterem, reakcja produktu jest mniej przewidywalna ze względu na większą zmienność warunków hodowlanych. W niektórych przypadkach wskaźnik FCR jest wyraźnie lepszy, natomiast w innych tyczy się to bardziej zysku na masie – rzadko oba te kryteria poprawiają się znacznie równocześnie.

                Niniejszy rodzaj szczegółowej analizy jest możliwy do przeprowadzenia ze względu na dużą liczbę autentycznych prób. Interesującym jest, aby dokładnie wiedzieć, w jakich sytuacjach możecie Państwo doradzić stosowanie produktu, a w jakich możecie być pewni, że polepszycie taki i taki rezultat i odnotujecie zysk.

                Rolnicy i dietetycy naprawdę potrzebują przejrzystości na rynku dodatków paszowych, a skrining Gordona Rosena jest interesującym narzędziem by w sposób obiektywny podjąć właściwą decyzję. Tylko duże ilości danych na temat dodatków paszowych mogą przyczynić się do zaadaptowania właściwego dodatku paszowego do konkretnej sytuacji (skład, interakcja, dawka).

                Niniejsza obiektywna metoda oceny i jej zastosowanie w ocenie dodatku do pasz (opatentowana miedź aktywna) została przedstawiona na Europejskim Kongresie Europejskiej Federacji Nauk o Zwierzętach (European Congress of the European Federation of Animal Science) w sierpniu ubiegłego roku we Francji.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.