Strefa Trzoda

Koncentrat płynnej maltozy - EMAL w żywieniu prosiąt

Mówiąc o EMAL mamy na myśli mieszaninę cukrów rozpuszczalnych (różnych) otrzymanych z procesów enzymatycznej dekstrynizacjii skrobi obecnej w jęczmieniu i kukurydzy. Proces produkcyjny możemy podzielić na dwa podstawowe procesy:
■    Moczenie i kiełkowanie: ziarno jęczmienia umieszczane jest w kadziach i, przy odpowiedniej wilgotności, rozpoczyna się kiełkowanie i powstają korzonki zarodkowe. W tym stadium procesu asystujemy w aktywacji procesu enzymatycznego (diastatycznego) – aktywności, która jest zasadniczym procesem dla następujących później faz produkcyjnych. Na zakończenie tego etapu otrzymujemy Zielony Słód.
■    Zacieranie: ziarno pozbawione korzonków zarodkowych jest suszone, a następnie dokładnie rozdrabniane. Następnie powstałą śrutę umieszcza się w kadziach fermentacyjnych i dodaje wodę. Powoli podnoszona jest temperatura w celu ułatwienia działania enzymów rozbijających strukturę skrobi do cukrów rozpuszczalnych.

 

 


Teoretycznie możliwe jest wstrzymanie procesu zacierania w dowolnym momencie i otrzymane produkty różnią się wówczas składem cukrów. W celu sprawdzenia czy, z analitycznego punktu widzenia, produkt jest bardziej skrobiowy (tj. proces bardzo wcześnie wstrzymany) lub dekstrozowy (tj. po całkowitym rozpadzie wiązań skrobiowych), stosuje się parametr zwany Wskaźnikiem Dekstrozowym (DE):

DE = 0 Skrobia DE = 100 Dekstroza
EMAL wykazujący wartość DE = 48, czyli wysoką, wykazuje się najwyższym poziomem frakcji cukrowych (dekstroza, maltoza i maltotrioza).
Długość łańcucha 70% cukrów obecnych w EMAL jest mniejsza lub równa trzem cząsteczkom glukozy, czyli są to łańcuchy bardzo krótkie. Taką samą uwagę należy poświęcić równie ważnym pozostałym 30%, których długość łańcucha i związana z tym prędkość fermentacji jest wyższa i których wykorzystanie jest w związku z tym bardziej przesunięte w czasie (długotrwała akcja).

Cukry rozpuszczalne w żywieniu prosiąt
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odsadzenie powiązane jest ze specyficznymi problemami tego procesu, zahamowaniem przyrostów i mniejszym pobieraniem paszy, jak również większą liczbą infekcji i wyższymi upadkami. Czas występowania problemów może być nadmiernie wydłużony jeżeli nie zajmiemy się problemem odpowiednio.


EMAL a wchłanianie
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jednym z głównych czynników w okresie po odsadzeniu jest utrzymanie i jak największy wzrost wchłaniania składników pokarmowych. Zwierzęta prawidłowo żywione rosną szybciej i są silniejsze i bardziej odporne na każdą formę patologii. W tym celu fundamentalne znaczenie ma podanie wysokostrawnej dawki pokarmowej, najlepiej z udziałem cukrów. W taki sposób osiągamy dwa rezultaty: dostarczamy energię i jednocześnie maksymalizujemy pobranie paszy. Problem wchłaniania jest szczególnie kłopotliwy na tych fermach, gdzie zbyt wcześnie przechodzi się na żywienie na mokro (bezpośrednio po odsadzeniu lub bardzo szybko po nim). Ta zmiana sposobu żywienia zawsze powoduje, w pierwszych dniach, zmniejszenie wchłaniania i ma negatywny wpływ na przyrosty i również na warunki higieniczne. Stosowanie EMAL poprawia smakowitość dawki i pozwala ograniczyć „stres żywieniowy” i wcześniej osiągnąć idealne wchłanianie.

EMAL to energia szybko biodostępna...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Szczególnie u zwierząt, które są bardzo młode i z problemami wewnętrznymi, ważne jest dostaczenie energii, która może być szybko absorbowana i wykorzystana. O ile skrobia wymaga godzin, zanim stanie się źródłem energii (trwa to 2-4 godzin), to wykorzystanie cukrów rozpuszczalnych w istotnej mierze zmniejsza tę lukę i pozwala dostarczyć energię w bardzo szybki i efektywny sposób. Nie wszystkie cukry są jednakowe, z punktu widzenia energetycznego, a energia i szybkość jej dostarczania i jej ilość są bardzo różne. Indeks glikemiczny określa tę zdolność.
Stosując cukry o wysokim GI dostarczamy energię szybciej i w sposób bardziej efektywny. Możemy zauważyć, że maltoza, podstawowy cukier EMAL, jest cukrem naturalnym o najwyższym GI i stąd jest przydatny do bardzo szybkiego dostarczania energii (w ciągu kilku minut).... ale również o wydłużonym okresie działania
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maltodekstryna i maltooligosacharydy to źródło energii, która jest wolniej asymilowana przez organizm. Frakcja ta wykazuje działanie uzupełniające i synergiczne w stosunku do cukrów szybciej uwalnianych. Zaleta dostarczania nie tylko jednego cukru, ale całej ich grupy i polega na dostarczaniu zarówno szybko jak i wolno uwalnianej energii i wypełnieniu czasu oczekiwania na rozkład obecnej w dawce frakcji skrobiowej, która wykorzystywana jest najpóźniej.
W obu testach wykazano, że EMAL dostarcza szybko biodostępnej energii i że też utrzymuje podawanie energii w średnim i długim czasie po podaniu, aż dostępna stanie się energia skrobiowa. Porównanie obydwu wykazuje szybszą hiperglikemię w przypadku, kiedy podawany był EMAL w postaci płynnej (napój lub woda). Uzyskujemy ten efekt dzięki szybszemu pasażowi formy płynnej, która dociera do jelita cienkiego w krótszym czasie niż sucha pasza.
Jednoczesna obecność niewielkiej ilości aminokwasów w EMAL pozwala na stymulację wydzielania insuliny przez trzustkę. W rzeczywistości udowodniono, że obecność niektórych specyficznych aminokwasów w paszach energetycznych ma zdolność wpływu na odpowiedź insulinową wyższą od zakładanej.EMAL i aktywność diastatyczna

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Innym fundamentalnym aspektem, który należy brać pod uwagę podczas układania dawek pokarmowych dla prosiąt, zarówno dla produktów do stosowania przy lochach, jak i dla późniejszych okresów, jest rozwój pojemności enzymatycznej. Najbardziej krytyczne momenty z punktu widzenia żywienia są dwa: urodzenie i odsadzenie.
Jak wykazano na wykresach, maltaza, enzym rozkładający maltozę na dwie cząsteczki glukozy jest jednym z najszybciej rozwijających aktywność w ciągu pierwszych dni po urodzeniu (Jensen, J. Nutr.; 2001).
Należy zwrócić uwagę, że szczególnie w pierwszym okresie po odsadzeniu, następuje pogorszenie zdolności trawienia. Jest to głównie spowodowane przejściem z żywienia mlekiem matki na dawki oparte o ziarno zbóż. W tym samym czasie spada drastycznie poziom enzymów, które je rozkładają (amylaza). Wykorzystanie prawidłowych dawek łatwo strawnych i wchłanianych cukrów (EMAL), związane jest ze specyficzną aktywnością enzymatyczną (aktywność diastatyczna), pozwala zmniejszyć negatywny wpływ odsadzenia i jednocześnie osiągnąć zwiększenie przyrostów i dziennego wchłaniania paszy. Ponadto możliwe jest uzyskanie lepszego rozkładu składników skrobiowych o przewidywalnym pozytywnym efekcie.
Z wykresu wynika, że zastosowanie EMAL wpływa istotnie na aktywność maltazy od pierwszego dnia i sprzyja poprawie zdolności rozkładu składników skrobiowych w okresie okołoodsadzeniowym.EMAL i działanie prebiotyczne
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maltoza i maltooligosacharydy wykazują się na poziomie jelitowym działaniem probiotycznym, ponieważ:
■    są one wykorzystywane w preferencyjny sposób przez Lactobacillus, które przyczyniają się do zakwaszenia treści jelit (produkcja kwasu mlekowego),
■    przyczyniają się do wzrostu liczby Lactobacillus spp. i ograniczenia wzrostu Clostridium spp. (efekt kompetycyjny),
■    powodują obniżenie poziomu NH₃ wewnątrzjelitowego.
Zmniejszenie ilości NH₃ w jelitach wskazuje na wykorzystywanie przez bakterie cukrów a nie aminokwasów, co przynosi korzyści na poziomie żywieniowym i sanitarnym. W rezultacie uzyskujemy wyższą wydajność energetyczną i wyższą wydajność integracji aminokwasów i białka.


EMAL i rozwój jelit
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMAL sprzyja rozwojowi kosmków jelitowych i krypt. W doświadczeniu porównano dwa produkty (DE-20 i DE-42) i laktozę.
Możemy zauważyć wzrost tropizmu kosmków, w rzeczywistości są one lepiej rozwinięte. Wskazuje to, że stosowanie EMAL od pierwszych dni życia, zamiast laktozy, nie pociąga za sobą ryzyka.

EMAL i siła osmotyczna
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMAL wykazuje się niższą siłą osmotyczną w stosunku do różnych innych cukrów. Pozwala to, na poziomie jelitowym, dostarczać energię bez skutku w postaci usuwania płynu z treści. Siła osmotyczna jest odwrotnie proporcjonalna do długości łańcucha cukrów, co oznacza, że EMAL wykazuje się siłą osmotyczną ok. trzykrotnie niższą w stosunku do dekstrozy i fruktozy i niższą również w porównaniu do sacharozy i laktozy.
Enzymem posiadającym zdolność rozkładania maltozy na dwie cząsteczki glukozy jest maltaza (α-glukozydaza) produkowana przez komórki kosmków jelitowych (nie w trzustce, tak jak amylaza) i działająca w ich sąsiedztwie. Dlatego przestrzenny i czasowy odstęp pomiędzy tworzeniem jednostek glukozy i ich absorpcją jest niewielki. Jest to czynnikiem ważnym, ponieważ glukoza, która jest cząsteczką silnie osmotyczną, powoduje usuwanie płynu ze światła jelit, sprzyjając biegunkom lub utracie różnych płynów. ■

Bio Plus

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy