Strefa Indyk

Niepożądany narów dziobania się indyków

Stanisław Wężyk, Ryszard Gilewski' AVICONS – Warszawa

Wzajemne wydziobywanie sobie piór przez indyki, istotnie obniża poziom dobrostanu w towarowych stadach i jest przyczyną większości padnięć dorosłych ptaków. Jak dotąd dysponujemy niewielką wiedzą o rozwoju i wzajemnych relacjach między wieloma czynnikami, powodującymi wystąpienie tego zaburzenia w naturalnym zachowaniu się indyków. Badania przeprowadzone na kurach dostarczyły podstawowych informacji na temat występowania tego zjawiska u innych gatunków drobiu, utrzymywanego w chowie grupowym.


By opracować skuteczną strategię zmniejszającą wzajemne dziobanie się indyków i poprawić w stadzie dobrostan i wyniki produkcyjne, należy poznać różne jego formy: wyrywanie piór, dziobanie głowy i kanibalizm oraz wpływ na nie środowiska, genetyki i żywienia (Dalton i in., 2013).

Zaloguj się, aby zobaczyć.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy