Stymulacja odporności u ptaków

Powszechnie wiadomo, iż w ciągu ostatnich lat wzrosło zainteresowanie drobiem jako źródłem mięsa. W celu utrzymania tendencji wzrostowej w produkcji drobiu, niezbędna jest kontrola stanu zdrowia hodowanego ptactwa. W trakcie ostatnich dekad, prowadzono liczne badania z zakresu struktury i funkcjonowania systemu immunologicznego ptaków. Wykazano między innymi, iż istnieje wiele podobieństw w budowie i funkcjonowaniu układu odpornościowego ptaków i ssaków, a różnice wynikają przede wszystkim z obecności u ptaków torby Fabrycjusza, odmiennych mechanizmów różnicowania przeciwciał oraz sposobu nabywania odporności biernej przekazywanej od matki na potomstwo. Jednakże wciąż istnieje konieczność poznawania sposobów stymulacji procesów odpornościowych u wszystkich gatunków drobiu, co ma na celu poprawę zdrowotności ptactwa, ale również zmniejszenie śmiertelności w stadzie, a w konsekwencji poprawę zysku ekonomicznego.

 

Zaloguj się, aby zobaczyć.