Metale ciężkie w mięsie drobiowym

Metale ciężkie są to metale uznane na obecnym etapie rozwoju biochemii nieorganicznej za zbędne lub nawet toksyczne. Wprowadzane w małych dawkach przez dłuższy czas do organizmu mogą powodować zatrucia. Szereg metali ciężkich jest stałym i niezbędnym składnikiem żywego organizmu (np. żelazo, cynk, miedź, mangan, kobalt). Inne natomiast jak rtęć, ołów, kadm, tal, bar są dla organizmu szkodliwe.

 

Zaloguj się, aby zobaczyć.