Strefa Indyk

Wpływ warunków lęgu na wydajność mięsną piersi indyka

Ryszard Gilewski, Stanisław Wężyk
AVICONS

Indyki charakteryzują się największą wydajnością mięsną ze wszystkich gatunków drobiu użytkowanych w tym kierunku. Szacuje się, że wydajność rzeźna dorosłych ptaków waha się w granicach 81 do 84% w zależności od płci. Indory tuczone dłużej od indyczek, mają większą masę ciała i większy udział mięsa w tuszce (Jankowski i in., 2012).

 

Zaloguj się, aby zobaczyć.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy