Strefa Indyk

Wybór sposobu ogrzewania i jego wpływ na hodowlę drobiu

Gizex Technika Ciepłownicza

 

Nowoczesny hodowca drobiu szuka nowoczesnych rozwiązań – takich, które przyniosą mu wymierny dochód. Zasada ta dotyczy także wyboru ogrzewania indyczników. Stosowane dotychczas w obiektach inwentarskich ogrzewanie grzejnikowe nie dawało wymiernych rezultatów w hodowli drobiu. Nierównomierne podawanie ciepła na hale hodowlane sprawiało, że tworzyły się skupiska drobiu w miejscach cieplejszych. Przyrost masy inwentarza był słaby, często pojawiały się choroby związane z wilgotną ściółką czy też niedogrzaniem. Alternatywą dla tradycyjnego ogrzewania grzejnikowego może być ogrzewanie nagrzewnicami oraz zastosowanie ogrzewania podłogowego.

 


Ogrzewanie nagrzewnicami

Nagrzewnice powietrza szybko i równomiernie rozprowadzają ciepło na całej powierzchni indyczników. Ich zaletą jest szybka reakcja na zmieniającą się temperaturę w pomieszczeniu. Urządzenia te dają możliwość kierunkowego podawania ciepła i doprowadzenia go do miejsc niedogrzanych. Nagrzewnice powietrza można bardzo łatwo zamontować oraz dodawać kolejne elementy do istniejącego systemu. Wspomagają one układ wentylacji. Urządzenia te wykonane są z materiałów chroniących przed destrukcyjnym wpływem agresywnego środowiska w hali, a ich budowa sprawia, że są łatwe w czyszczeniu.

Ogrzewanie podłogowe

Drugim sposobem nowoczesnego dostarczania ciepła do indyczników jest zastosowanie ogrzewania podłogowego. Daje ono równomierne ogrzewanie całej powierzchni podłogi. Dzięki zastosowaniu tego typu ogrzewania ze ściółki odparowywana jest wilgoć, co zmniejsza zagrożenie chorobami (np. chorób stóp spowodowanych wilgotną ściółką). Ogrzewanie podłogowe pozwala na utrzymanie optymalnej temperatury przy samej podłodze nawet w sytuacji intensywnej wentylacji pomieszczenia. Dodatkowo niska temperatura pracy instalacji c.o. minimalizuje straty ciepła na przesyle.

Korzyści

Wspomniane powyżej sposoby ogrzewania obiektów inwentarskich dają wymierne korzyści w hodowli drobiu. Przede wszystkim, równomierny rozkład temperatury na całym obiekcie eliminuje skupiska drobiu – drób zasiedla powierzchnię kurnika równomiernie, ponieważ nie musi dogrzewać się w skupisku. Równomierny rozkład drobiu daje w efekcie lepszy przyrost masy ciała, gdyż energia nie jest tracona na produkcję ciepła. Przy zastosowaniu ogrzewania nagrzewnicami lub ogrzewania podłogowego zmniejsza się ryzyko chorób drobiu, a co za tym idzie mniejsza jest ilość podawanych leków. Dodatkowy atut wymienionych sposobów ogrzewania kurników to łatwość czyszczenia obiektu po cyklach hodowlanych.

Przedstawione powyżej sposoby ogrzewania obiektów hodowlanych stanowią nowoczesną alternatywę dla uprzednio stosowanego ogrzewania grzejnikowego. Zaprezentowane modele ogrzewania – podłogowego oraz za pomocą nagrzewnic – daje hodowcom wymierne korzyści w postaci większej masy drobiu, czy też mniejszych strat spowodowanych chorobami. Równomierne ogrzewanie indyczników to równomierny zysk.


 

 

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.