Żywienie indyków paszą sypką może być sposobem na kryzys

Wojciech Grudzień
Specjalista hodowli i użytkowania zwierząt

 

Ostatnio wszystkich producentów indyków dotknął problem wysokich cen pasz  i niskich cen żywca. Coraz bardziej zatem staje się sensowne zainwestowanie środków we własną małą mieszalnię pasz. Takie rozwiązanie nie tylko zmniejsza koszty paszy, ale i zmniejsza ilość konfiskat poubojowych.

 

Zaloguj się, aby zobaczyć.