Ograniczanie wilgotności w chowie indyków

Jakub Samborski, PRP Polska


Tucz indyków jest bardzo specyficzny. Aby uzyskać najlepsze wyniki, wysokie przyrosty, niskie zużycie paszy oraz małą śmiertelność hodowca zmuszony jest spełnić wiele warunków. Do tych podstawowych należy zaliczyć odpowiedni dobór materiału do tuczu oraz paszy pokrywającej zapotrzebowanie na wszystkie składniki pokarmowe. Ponadto bardzo istotnym czynnikiem warunkującym odniesienie sukcesu jest utrzymanie odpowiednich warunków zoohigieniczych.

Zaloguj się, aby zobaczyć.