Strefa Indyk

Efektywność wybranych dodatków paszowych w żywieniu indyków

Krzysztof Lipiński*, Zbigniew Makowski, Marek Napiórkowski
* Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

W ciągu ostatnich trzydziestu lat nastąpił dynamiczny rozwój polskiego drobiarstwa, a wraz z nim powstawały wytwórnie pasz, wylęgarnie i nowe zakłady przetwórcze oraz nowoczesne fermy. Produkcja drobiu jest gałęzią produkcji zwierzęcej ulegająca ciągłym zmianom powodowanym przez genetyczny postęp w hodowli ptaków (wytwarzanie nowych hybrydów i linii), w dziedzinie biotechnologii (produkowanie dodatków paszowych umożliwiających poszerzenie i lepsze wykorzystanie bazy paszowej) oraz zmiany w preferencjach konsumentów. Kolejnym ważnym czynnikiem, mającym wpływ na efektywność produkcji drobiarskiej jest wycofanie z dniem 1 stycznia 2006 roku antybiotykowych stymulatorów wzrostu z żywienia drobiu (rozporządzenie 1831/2003 UE).

 

Zaloguj się, aby zobaczyć.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy