Mycie, dezynfekcja i likwidacja pleśniakowca lśniącego w trakcie zimy

Ireneusz Stachowiak

Nieprzerwana ciągłość w produkcji drobiarskiej możliwa jest dzięki utrzymywaniu całkowitej kontroli warunków na fermie. Jednym z ważniejszych aspektów jest zachowanie czystości i sterylności powierzchni użytkowej kurnika, dzięki czemu możliwe jest prowadzenie kolejno występujących po sobie stad w niezachwianej kondycji zdrowotnej.

Zaloguj się, aby zobaczyć.