Źródła energii w paszy

Katarzyna Łagowska, Instytut Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt, UPH Siedlce

 

Drób należy do grupy zwierząt gospodarskich charakteryzujących się krótkim przewodem pokarmowym oraz szybką przemianą materii. Jego stale rosnący potencjał genetyczny pozwala na osiągnięcie coraz lepszych wyników produkcyjnych. Obecnie wykorzystywane w hodowli linie brojlerów, ze względu na szybkie tempo wzrostu, wymagają wysokiej koncentracji energii w mieszance.

Zaloguj się, aby zobaczyć.