Strefa Indyk

Światowa i krajowa produkcja drobiarska

Stanisław Wężyk, Ryszard Gilewski; AVICONS


W dniach 5-9 września br. na Światowym Kongresie Drobiarskim w Pekinie (Chiny), Anne Mottet i Giuseppe Tempio (FAO) wygłosili otwierający obrady referat pt. „Światowa produkcja drobiu: stan obecny oraz wyzwania na przyszłość”, a w Licheniu Starym, na XXVIII Międzynarodowym Sympozjum Drobiarskim PO WPSA (14-16.09. br.), Stanisław Wężyk i Ryszard Gilewski, w prelekcji zamykającej obrady, przedstawili swoje poglądy nt. „Wyzwania producentów jaj i mięsa drobiowego”.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy