Strefa Indyk

Kluczowe znaczenie dezynfekcji w produkcji drobiarskiej

Oliwia Duszyńska-Stolarska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy


Dezynfekcja jest procesem złożonym, której skuteczność zależy od szeregu czynników. Efektywność dezynfekcji jest wprost proporcjonalna od czas jej stosowania i stężenia zastosowanego preparatu. Zabiegi mające na celu poprawę warunków zoohigienicznych fermy wpływają istotnie na zdrowie zwierząt oraz bezpieczeństwo pozyskiwanych produktów.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy