Kontrola wskaźników produkcyjnych na fermie

Marcin Różewicz; Instytut Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt, UPH Siedlce


Celem prowadzonej przez hodowcę produkcji zwierzęcej, w tym chowu indyków rzeźnych jest uzyskanie możliwie najwyższego wyniku ekonomicznego w jednym cyklu produkcyjnym. Odbywa się to poprzez minimalizację kosztów oraz strat wynikających z wpływu różnych czynników.

Zaloguj się, aby zobaczyć.