Niekorzystny wpływ, zjełczałych tłuszczów dla drobiu

Wojciech Grudzień; Zbójno


Już w 1954 roku Noboro Matsuo wykazał, iż produkty utleniania wyższych kwasów tłuszczowych są toksyczne dla szczurów. W latach 60-tych ubiegłego wieku opisywano masowe upadki kurcząt na skutek zatrucia zjełczałym tranem i olejem rybnym. W latach 50, 60 i 70 ubiegłego wieku opisywano masowe upadki kurcząt w USA na tzw. „Obrzęk kurcząt” spowodowany obecnością wolnych kwasów tłuszczowych w tłuszczu paszy (Firestone, 1973).
Zanotowano, iż w Polsce w 1967 roku dodatek tłuszczu o liczbie kwasowej 5-9,6 wywołał upadki u kilkudniowych kurcząt brojlerów na poziomie 16,8%. Podobne objawy współcześni autorzy zauważyli u kur niosek, lisów czy trzody chlewnej. W 1967 roku Bohosiewicz i wsp. stwierdzili, iż w 30% mieszanek treściwych dla drobiu i trzody chlewnej tłuszcz paszy wykazywał cechy zepsucia.

Zaloguj się, aby zobaczyć.