Metody zwalczania, i monitorowania szkodników

Oliwia Duszyńska-Stolarska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy


Tworzenie produktu bezpiecznego jest realizowane tylko wtedy, gdy wymagania w zakresie higieny produkcji są bezwzględnie respektowane. Coraz większy nacisk na wdrażanie programów biobezpieczeństwa powoduje, iż hodowca oraz producent są zobowiązani do ich stosowania w celu zapewnienia najwyższej jakości produktu. Ograniczanie działalności szkodników jest jednym z wytycznych, które muszą zostać spełnione dla osiągnięcia bezpiecznych dla zdrowia produktów spożywczych.

Zaloguj się, aby zobaczyć.