Strefa Indyk

Przyczyny nierównomiernego wzrostu ptaków

Marcin Różewicz, Karol Kaszperuk, Instytut Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt, UPH Siedlce


Produkcja drobiu rzeźnego oparta jest obecnie o wysoki potencjał genetyczny wzrostu ptaków, prawidłowe żywienie oraz warunki zoohigieniczne. Oprócz tych czynników równie ważne jest zapewnienie zdrowotności poprzez zastosowanie odpowiedniej prewencji, obserwacji ptaków oraz bioasekuracji.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy