Wagi automatyczne na fermach

Sylwia Łojewska, Dorota Witkowska, Koło Naukowe Pasjonatów Higieny i Dobrostanu Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


Pomiary masy ciała drobiu są nieodłącznym elementem produkcji drobiarskiej. Masa ciała ptaków należy do cech ilościowych i zależy częściowo od ich cech genetycznych, częściowo od środowiska, jak również od interakcji genotyp-środowisko, a także od istotnego czynnika jakim jest żywienie (Kapelusz, 2015). Głównym celem produkcji drobiarskiej jest osiągnięcie jak najwyższej masy ciała ptaków w jak najkrótszym czasie.

Zaloguj się, aby zobaczyć.