Metody optymalizacji ściółki

Oliwia Duszyńska-Stolarska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w BydgoszczyŚciółka w pomieszczeniach gospodarskich stanowi istotny czynnik środowiskowy. Poprawny stan sanitarny ściółki kształtuje warunki zoohigieniczne obiektu oraz wpływa na zdrowie i kondycję przybywających w nim zwierząt. Utrzymanie prawidłowych parametrów fizycznych ściółki jest gwarantem odpowiedniego mikroklimatu pomieszczeń.

Zaloguj się, aby zobaczyć.