Strefa Indyk

Choroby układu krążenia u indyków

Bartosz Korytkowski, Bydgoszcz


Trochę anatomii…
Układ naczyniowy ptaków rozwija się z mezodermy już w czasie między 2 a 4 dniem inkubacji z pola naczyniowego pęcherzyka żółtkowego, w którym znajdują się liczne naczynia krwionośne wypełnione krwinkami. Pierwszymi narządami utrzymującymi przy życiu zarodek są wysepki krwiotwórcze początkujące rozwój krążenia krwi. W 4 dniu inkubacji już pracuje krążenie krwi, a w osoczu pojawiają się granulocyty obojętnochłonne. W tym czasie następuje też zróżnicowanie serca na przedsionek, komorę, część opuszkową, tętnice i żyły.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy