Słoma a ściółka słomiana higiena, mniejsza pracochłonność, wyższa zdrowotność ptaków

Katarzyna Markowska


O znaczeniu jakości ściółki w produkcji drobiarskiej napisano już wiele artykułów. Jest to jednak problem nadal aktualny, zwłaszcza w sytuacji kiedy mamy do czynienia w Polsce ze zjawiskiem rozprzestrzeniania się ptasiej grypy. Zwróćmy więc uwagę na poniższy artykuł.

Zaloguj się, aby zobaczyć.