Metody ograniczania much na fermie

Maciej Kucharski; Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii


Owady na fermie stanowią jeden z elementów sprzyjających rozprzestrzenieniu się czynników zakaźnych. Źródłem ich mogą być wprowadzane nowe ptaki, obsługa, nieszczelny budynek itp. Występujące choroby wywołane przez czynniki zakaźne, nierzadko prowadzą do likwidacji stada ptaków (np. Salmonella sp.) i kosztów ich utylizacji itp. 

Zaloguj się, aby zobaczyć.