Mechanizmy neurofizjologicznego zjawiska impritingu u ptaków

Oliwia Duszyńska-Stolarska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy


Imprinting stanowi formę uczenia się pod wpływem kontaktu z danym przedmiotem. Proces nie wymaga wzmocnienia, gdyż już krótkotrwały kontakt z przedmiotem wystarczy by reakcja miała miejsce. Reakcja jest możliwa jedynie w specyficznym okresie życia, natomiast jej skutki są trwałe i nieodwracalne.

Zaloguj się, aby zobaczyć.