Selekcje genomowa u drobiu

Maciej Kucharski; SGGW Warszawa


Hodowla zwierząt polega na wielokrotnym krzyżowaniu wybranych osobników (w różnych układach) o korzystnych cechach i utrwaleniu tych cech u ich potomstwa. Reprodukcja u drobiu, odbywa się w wyspecjalizowanych zakładach produkcyjnych. Zaś pojedyńczy producent nabywa pisklęta właśnie od tych firm (ze stad rodzicielskich) z gwarantowaną zdrowotnością, jak i produkcyjnością. Rzadko który producent prowadzi w swojej fermie lęgi. Jest to przedsięwzięcie kosztowne, i bez specjalistycznej wiedzy trudne do wykonania.

Zaloguj się, aby zobaczyć.