Dobrostan ptaków jako kryterium konsumenckie

Katarzyna Pietrzkiewicz, Katedra Rozrodu i Higieny Zwierząt, UPH Siedlce


W Polsce, tak jak w innych krajach Unii Europejskiej, u konsumentów obserwuje się widoczne zmiany w sposobie odżywania się oraz w zakresie wymagań jakościowych i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. W warunkach intensywnej podaży mięsa drobiowego oraz jaj pochodzących z wielkotowarowej produkcji drobiarskiej, coraz częściej poszukują oni produktów pochodzących od „szczęśliwych zwierząt”, utrzymywanych w alternatywnych systemach chowu z poszanowaniem dla środowiska naturalnego.

Zaloguj się, aby zobaczyć.