Alfa-monoglicerydy - niezawodna alternatywa dla ograniczenia stosowania antybiotyków

Robert Burek, DPI Global Partners, Polska
Pedro Medel, Innovabiotics, S. L., Madryt, Hiszpania


Mniej antybiotyków w produkcji zwierzęcej

Ze względu na wzrastający wzrost oporności drobnoustrojów na antybiotyki istnieje globalna konieczność znacznego ograniczenia ich stosowania w produkcji zwierzęcej. Na przykład w Holandii, w latach 2007-2016 ograniczono wykorzystanie antybiotyków o 69%. Jest to trend, który obserwowany jest w większości krajów europejskich. Ten fakt otwiera nowy, nieznany scenariusz przed producentami drobiu, w którym nie będziemy mieli tych samych narzędzi w walce z patogenami. Dlatego musimy nauczyć się produkować przy znacznie mniejszym wykorzystaniu antybiotyków. Obejmuje to poprawę genetyki, zarządzania, bezpieczeństwa biologicznego, żywienia i urządzeń. Ponadto dobrostan zwierząt jest wymogiem prawnym i obowiązkiem etycznym, z koniecznością zapewnienia odpowiedniego zdrowia zwierząt.

Zaloguj się, aby zobaczyć.