Bakterie Clostridium i ich rola w patogenezie chorób indyków

Agnieszka Wilczek-Jagiełło


Bakterie rodzaju Clostridium to organizmy beztlenowe i Gram dodatnie. Mikrobiolodzy mogą także powiedzieć o 83 gatunkach tych bakterii (14 z nich to bakterie patogenne), że nie produkują enzymów tj. katalaza, czy peroksydaza oraz że posiadają zdolność wytwarzania przetrwalników, co w dużej mierze przesądza o ich dużej oporności względem niekorzystnych warunków środowiskowych. O objawach chorobowych, jakie powodują w dużej mierze wpływają zaś produkowane przez patogenne bakterie Clostridium toksyny.

Zaloguj się, aby zobaczyć.