Suplementacja L-argininą pozwala uzyskać znacznie lepsze wyniki zootechniczne i parametry tuszki u brojlerów

We współczesnych metodach żywienia coraz częściej podkreśla się rolę utrzymania białka surowego (CP) na niskim poziomie,
co pośrednio związane jest z rosnącymi obawami przed negatywnym wpływem chowu zwierząt na środowisko naturalne. Coraz ważniejsze staje się zatem wykorzystanie aminokwasów w wolnej formie, co z kolei pozwala na zachowanie wymogów produkcji i chowu brojlerów. Co więcej zapobiega to spadkowi wydajności chowu. Aktualne informacje dotyczące optymalnego zastosowania aminokwasów pozwalają uniknąć nadmiernej lub niedostatecznej ich suplementacji w mieszankach paszowych.

Zaloguj się, aby zobaczyć.