Metody przeciwdziałania kanibalizmowi u indyków

Katarzyna Jankowska, IRZ i BŻ PAN Olsztyn


Zachowanie ptaków, głównie na fermach hodowlanych uwarunkowane jest w dużej mierze środowiskiem ich bytowania. Etologia jest jedną z dziedzin zoologii zajmującą się zachowaniem ptaków zarówno dziedziczonym, jak i nabytym, możliwością przystosowania się do warunków środowiska oraz zachowaniami społecznymi.

Zaloguj się, aby zobaczyć.