Bordetelloza u indyków

Maciej Kucharski; słuchacz podyplomowych studiów z zakresu Chorób Ptaków i Drobiu Ozdobnego, SGGW, wydział Medycyny Weterynaryjnej


Produkcja indyków z uwagi na fakt, że trwa dużo dłużej niż produkcja brojlera kurzego, jest obarczona wystąpieniem różnych chorób czy technopatii. Indyk to nie brojler kurzy, którego cykl produkcyjny zamyka się w wieku 6 tygodni. Zaburzenie w zdrowotności u indyków w początkowych okresie odchowu wpływa na ich produkcyjność oraz na efekt ekonomiczny dla hodowcy.

Zaloguj się, aby zobaczyć.