Rozkład temperatur w budynku inwentarskim

Katarzyna Jankowska; PAN Olsztyn

 

Wrażliwość zwierząt hodowlanych na działanie wysokich temperatur zależy w dużej mierze od gatunku, masy ciała, intensywności żywienia oraz systemu utrzymania. Zwierzęta młode z uwagi na mniejsze rezerwy tkanki tłuszczowej oraz system termoregulacji wymagają znacznie wyższej temperatury otoczenia. Takie zwierzęta są mniej wrażliwe na wyższą temperaturę w budynku. Zdrowie oraz wyniki produkcyjne zwierząt w dużej mierze zależą od warunków ich bytowania. Każdy żywy organizm ma wyznaczoną przez naturę temperaturę, w której czuje się najlepiej, ponieważ nie zużywa energii na ogrzanie ani chłodzenie. Optymalna temperatura otoczenia, w której zwierzę odczuwa komfort bytowania określana jest „strefą komfortu cieplnego”. W optymalnych dla siebie warunkach odchowuje potomstwo, wówczas również najchętniej pobiera i wykorzystuje paszę, czego wynikiem są regularne przyrosty masy ciała.

Zaloguj się, aby zobaczyć.