Strefa Indyk

Surowce wysokoenergetyczne w żywieniu drobiu

Maciej Kucharski;  Słuchacz podyplomowych studiów z Zakresu Chorób Drobiu i Ptaków Ozdobnych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, SGGW

 

Lipidy stanowią główne źródło energetyczne dla zwierząt, poza tym charakteryzują się największą wartością kaloryczną spośród pozostałych składników paszy spożywanej przez zwierzęta. By zwiększyć produkcyjność i wydajność zwierząt, stosuje się w dawce pokarmowej dodatek tłuszczów. Okazało się bowiem, że ptaki, które były żywione paszą zawierającą w swym składzie m.in. olej (rzepakowy itp.), charakteryzowały się wyższą wydajnością niż ptaki karmione bez dodatku tego składnika.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy